REDNU-logo-High-Res-Web  er en virksomhed som hjælper virksomheder – institutioner – klubber – foreninger med at ruste sig mod personskade – brande og andre trusler som kan true virksomheden, så når ulykken kommer bliver den så begrænset som muligt.

  • Vi udfører førstehjælpskurser for andre virksomheder der har kunder som skal lære førstehjælp
  • Rednu udarbejder beredskabsplaner stor som små i samarbejde med kunden
  • Rednu udarbejder et samlet uddannelsesprogram hvor medarbejder bliver undervist i førstehjælp og elmetræet brandbekæmpelse
  • Førstehjælpen bliver udført af førstehjælpsinstruktører som er godkendt af Dansk Førstehjælps Råd, og har en baggrund inden for sundhedsvæsnet. (der udleveres kompetencegivende beviser)
  • Elementært brand bliver udført af uddannet brandmænd/kvinder som har deltaget i praktiske brandslukningsopgaver
  • Beredskabsplaner bliver lavet af uddannede brand – redning – sikkerheds konsulenter